Glavni meni

Pretraga

Štampa

O autoru
Denny Kenaston već dvadeset i dve godine propoveda o domu i vaspitanju dece. Bog je iskoristio njegovu seriju audio kaseta “Pobožan dom” da izazove i transformiše domove iz svake glavnije denominacije širom Amerike. U poslednjih petnaest godina distribuirano je više desetina hiljada te serije kaseta. 

Denny i njegova žena Jackie imaju osmoro dece. Petoro dece je još sa njima u kući, a troje je stupilo u brak i služe Bogu na misijskim poljima u svetu. 

Diplomirao je na koledžu Hules Anderson, Crown Point, Indiana - baptistička Biblijska Škola. 

1982. godine postao je starešina novoosnovane “Charity Christian Fellowship” (Hrišćanske zajednice milosrđa) iz Leola, Pennsylvania. 

1987. godine Bog se spustio sa neba i presreo crkvu žarom probuđenja. Nakon tih slavnih dana uticaj crkve je dorastao do nacionalnog i internacionalnog nivoa. O službi crkve možete više saznati sa poslednjih stranica ove knjige. Brat Denny ima veliko breme za pobožne domove, a ono je izraslo zahvaljujući njegovom mnogogodišnjem iskustvu u starešinskoj službi. Danas služi kao starešina u svojoj crkvi gde redovno propoveda. Takođe putuje u službi probuđenja i radi na osnivanju novih skupština.


O porodici


Deca odrastaju, stupaju u brak i odlaze od nas da bi služili Bogu i njihovoj generaciji. To je doprinelo da mama i ja ostanemo sa samo petoro dece u kući. Samuel ima dvadeset i jednu, Hannah šesnaest, Esther četrnaest, Joshua jedanaest i David osam godina. Živimo u Lancaster County, Pennsylvania, gde i dalje pripremamo poslednjih pet strela. Radosno provodimo dane na našoj farmi koja zauzima prostor od 15 jutara zemlje. Imamo mnogo mogućnosti za kućnu školu u ovoj seoskoj okolini. Mnogo “usputnih poslova”. Od klanja krava, proizvodnje nameštaja od drveta za bašte i objavljivanja knjiga, čak do čišćenja đubreta iz štale. Molite se za nas. Protivnika ima mnogo, ali Božija blagodat je apsolutno uvek i sasvim dovoljna. 

U 32. poglavlju više ćete saznati o našoj starijoj deci koja su u braku. 

Dođite i posetite nas nedeljom ujutro. Služba počinje u 9:00.


Charity Christian Fellowship
59 S.Groffdale Rd. Leola PA, 17540
Pozovite nas (717) 6565-4155 
PriznanjaZahvaljujem Bogu za drage roditelje koji su se brinuli za mene dok sam odrastao. Znam da sam mnogo puta otežavao njihov posao. Posebno cenim zrelo prijateljstvo koje smo otac i ja razvili u poslednjih nekoliko godina. 

Moja dragocena žena Jackie davala mi je podršku i savet za sve vreme pisanja knjige, dok su moje slatke ćerke Hannah i Esther željno davale sebe za razne zadatke u kući. Moji sinovi Samuel, Joshua i David poneli su teret u radionici bez njihovog tate. Svi oni su tamo žrtvovali svoje vreme. Zahvaljujem mojoj deci koja su u braku jer su me blagoslovila izdaleka. 

Moj ujak Don i ujna Pearl su me doveli Hristu. Oni su me učili u prvoj godini mog hrišćanskog života; kasnije se Jack Hyles pobrinuo da mi pokaže vrednost nadahnutog uticaja evangelizacije; Bill Gothard, od koga sam naučio jasne i jednostavne lekcije u vezi porodičnog uređenja; Lou i Ralph Sutera i kasnije Leonard Ravenhill koji su stavljali akcenat na probuđenje. Takođe dugujem poseban dug bratu Mose Stoltzfus za njegovo prijateljstvo i savete tokom poslednje dvadeset i jedne godine naše zajedničke službe. 

Služba koju sam primio od Gospoda mogla je da me pregazi, ali ovi ljudi su ispunili specifične potrebe u mom životu: Gerhard Du Toit - koji se molio za mene, inspirisao me za molitvu i smatrao me odgovornim; Keith Daniel - svojim životom i uzdižućim primerom redovnog čitanja Biblije i posvećenog života; Zac Poonen - njegovim prijateljstvom i jasnim učenjem u vezi razlike između Starog i Novog Zaveta. Na kraju želim da odam priznanje starom Adrew-u Murray iz čijih tekstova sam spoznao istine o dubljem hrišćanskom životu. 

Dugujem priznanje još mnogim vernim slugama koji su mi dali svoje vreme, talente i ohrabrenje za ovaj posao. Nije moguće da ih sve nabrojim, ali ovo su glavniji: moja skupštinska porodica iz Charity Christian Fellowship, Robert i Kitty Stills, familije brata John Weaver i David Mong; Sheree Hostetter, Amy Smoker, John, D.Martin, Harold Herr, Jason i Rebekah Mohler, Carl i Esther Swartzentruber, Dean Taylor, Eric Wenger, Roger Weaver i Rachal Metzler.

 

Sledeće poglavlje 

 

Biblijski stih

"Budite dakle milostivi kao i otac vaš što je milostiv"

Luka 6:36