Jovan Isakov

Jovan Isakov

Stranica od Jovan Isakov

Biografija:

Jovan Isakov je rođen 22.02.1975. u hrišćanskoj porodici kao treće od devetoro dece Radomira i Jovanke Isakov. Nanovo rođenje je doživeo 1994.godine kada je imao 19 godina. Nakon sedam godina Bog ga je pozvao u službu propovedanja koju i danas obavlja u zajednici u Starim Banovcima.