Pavle Isakov

Pavle Isakov

Stranica od Pavle Isakov

Biografija:

Pavle Isakov je rođen 10.06.1986.godine u Novom Sadu, kao najmlađe (deveto) dete Radomira i Jovanke Isakov. Nanovo rođenje je doživeo 2002.godine.  Njegova e-mail adresa je pavlisha@neobee.net