Naslovna > Sedmična poruka > 2019 > Jul 2019 > Vavilon (1)

Glavni meni

Štampa

Vavilon (1)

 

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Kušu se rodio i Nimrod, koji je bio prvi silnik na zemlji.

On je bio vešt lovac pred Gospodom. Zato se kaže:

'Vešt lovac pred Gospodom kao Nimrod'

Prva uporišta njegovog carstva bila su Vavilon, Ereh..."

(1.Mojsijeva 10:8-10)
U poglavlju 10 vidimo nastavak dva toka koja su započela Kajinom i Aveljem – religioznost i duhovnost. Ako bi ta dva toka bili ateizam i duhovnost, razlika između njih bila bi jasna kao crno i belo, ali religioznost i duhovnost su kao krem i belo. Jedino pod jakim svetlom može jasno da se vidi razlika između te dve boje. Đavo je varalica i on čini da falsifikat što više liči na original. Vrata širokog puta izgledaju vrlo slično vratima uskog puta i mnogi ljudi koji prolaze kroz njih ni ne shvataju da su ušli na široki put. Pametni propovednici ih varaju. Moramo biti pažljivi.


Ja sada govorim o vernicima koji su prevareni. Razmotrite sada samo jednu oblast: Koliko vernika zaista veruje u ono što je Isus rekao: „Ne možete služiti Bogu i novcu“ (Luka 16:13)? Vrlo, vrlo malo. Postoji mnoštvo hrišćana i hrišćanskih radnika koji veruju da u isto vreme mogu služiti Bogu i novcu. To je samo jedan primer velikog posla koji je Sotona uradio po pitanju varanja hrišćana. Postoje vernici koji vole novac i koji zamišljaju da vole i Boga, iako je Isus rekao da je to nemoguće. Takvi ljudi nisu duhovni, nego samo religiozni.


U poglavlju 10 čitamo o početku Vavilona. Njegovo uništenje se opisuje u Otkrivenju 18. Vavilon se pojavljuje na početku Biblije i traje sve do kraja Biblije. Ovde čitamo o čoveku po imenu Nimrod (10:8,9) koji je bio snažan lovac „protiv Gospoda“ (bukvalan prevod). Početak njegovog carstva bio je Babel (ili Vavilon). Babel u originalu znači 'Božija kapija'. Nimrod nije bio ateista. On je poput Kajina bio religiozan čovek čija profesija je bila da dovodi ljude Bogu! Tako funkcioniše Vavilonski sistem.


Vavilon je religiozni sistem (Otkrivenje 17) isto kao i finansijski sistem (Otkrivenje 18). Novac i Božiji posao se udružuju i tako se formira Vavilon. Tako ljudi bivaju prevareni. Oni misle da rade Božije delo, ali ih privlači posao zbog novca koji mogu da zarade! Takođe, postoji i slava koja se tu zaslužuje.


Današnje hrišćanstvo je postalo takvo. Danas vidimo propovednike koji koriste novac koji su dali siromašni ljudi za Božije delo, da bi izgradili sebi skupe kuće i kupili skupe automobile, živeći stilom koji odgovara filmskim zvezdama, a ne životu Isusa Hrista i Njegovih apostola. Ne treba da ih sudimo, jer nam Biblija kaže da ne sudimo, ali ne smemo ih ni slediti, niti trebamo dopustiti da nas prevare. Umesto toga, hajde da sledimo Isusa. „Hrišćanski“ religiozni sistem koji ljudima donosi slavu, bogatstvo i moć jeste zasigurno Vavilonski sistem. Vavilon se predstavlja kao neko ko pokazuje ljudima kapiju Božiju (Babel), a zapravo ih vodi na kapiju pakla. Isus je rekao: „Ja sam vrata“ (Jovan 10:9). On je vrata Jerusalimu, istinskoj Crkvi Božijoj.


Nimrod je tip Antihrista koji će se pojaviti u budućnosti. Ovde kaže da je on bio lovac. Moguće je da su u to vreme divlje životinje usmrćivale ljude, a Nimrod je ulovio te životinje i stekao ime kao veliki oslobodilac. Tako je postao svetski vođa. U poslednjim danima Antihrist će biti takav. On će osloboditi ljude na zadivljujući način i tako će zaraditi poštovanje mnogih. U Otkrivenju čitamo o lažnom proroku koji će biti vrlo blisko povezan sa Antihristom. U poslednje vreme, religija i politika biće veoma blisko povezane. Vidimo to prilikom izbora u našoj zemlji isto kao i u Americi. Politički lideri znaju da će dobiti više glasova ako igraju religioznu kartu. Političari koriste čak i „hrišćansku religiju“ da bi promovisali sebe, ali to nije vera Isusa Hrista. Isus je rekao: „Moje carstvo nije od ovoga sveta“ (Jovan 18:36). To je obeležje prave vere. Bilo je nezamislivo da Isus ili Njegovi apostoli postanu sekularni vladari kao što je bio Nimrod. Oni su bili sluge. Jednom kada su pokušali da zacare Isusa, On je pobegao. Nije želeo da bude njihov car.


U 11:4 čitamo da su ljudi iz sveta odlučili da sazidaju kulu. Rekli su jedan drugome: „Hajde da sagradimo grad i kulu čiji vrh će dosegnuti nebo.“ Želeli su da njihova kula bude Božija kapija (Babel). Ljudski trud koji doseže Boga jeste glavna konstitucija lažne religije. Lažna religija je uvek religija dela, ali ne dela vere i zavisnosti od Boga. Vođe lažne religije su uvek snažne ličnosti sa harizmom filmskih zvezda. Oni nisu slabi, neimpresivni ljudi poput Pavla, niti ljudi bez reputacije poput Petra. Vođe lažnog hrišćanstva su ljudi koji traže slavu i čast za sebe. Sa druge strane, istinski Božiji proroci su često pogrešno razumeni i nazvani „jereticima“, odbačeni od religioznog hrišćanstva. Isus i apostoli su bili takvi.


 

arrow_rtl Prošla sedmična poruka - Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (2)

 

07-Jul2019.jpg Sedmične poruke - jul 2019

 

00-Sedmicne2019.jpg Sedmične poruke 2019Naslovna I Aktuelne vesti I Sedmična poruka I Propovedi I Knjige I Duhovne Pesme I O nama I Linkovi I Kontakt

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (2)

 

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Noje je bio čovek pravedan,

besprekoran među ljudima svoga naraštaja,

i živeo je čineći ono što je po Božijoj volji."

(1.Mojsijeva 6:9)
Bog je rekao Noju da sagradi barku i Noje je odmah počeo da je gradi. On nije pitao Boga ko će finansirati tu barku. Da je pitao, Bog bi mu odgovorio: „Ti treba da platiš, naravno.“


Da li si nekada čuo da Bog kaže da za Njegovo delo moraš da snosiš troškove iz svog džepa? Mnogi hrišćanski radnici osećaju da neko drugi treba da ih plaća za Božije delo koje rade! Međutim, Noje nije tako mislio. On je zarađivao za sebe i svoju porodicu i služio Gospodu. Trebao je da radi prekovremeno da bi zaradio novac koji mu je bio potreban za gradnju barke, ali on je to činio radosno. Bogu su i danas potrebni takvi ljudi. Ako će, kao što je Isus rekao, poslednji dani biti zli kao u Nojevo vreme, onda Bog treba mnogo „Noja“ u poslednjim danima – ljude koji poput apostola Pavla zarađuju za sebe i služe Gospodu.


Mora da su ljudi pitali Noja kako će životinje ući u barku. Noje je znao da je to Božiji posao, a ne njegov, i Bog je natprirodno doveo životinje u barku. Noje je radio samo svoj deo posla – gradio je barku. On je prepustio Bogu ostale stvari. Mi takođe treba da činimo samo ono što nam Bog kaže da činimo. Možemo prepustiti Bogu sve ostale nemoguće stvari.


Na kraju čitamo da je Bog zatvorio vrata (7:16). Bog je bio taj koji je zatvorio vrata barke, a ne Noje. Bog će takođe jednog dana zatvoriti vrata spasenja kada se navrši vreme za ulazak u Božije carstvo.


Barka je ilustracija Hrista i Njegovog tela, crkve. Sigurno je bilo neudobno živeti u barci, baš kao što može biti u crkvi! U crkvi treba da se uklapamo sa ljudima koji su drugačiji od nas, a mnogi od njih nam stvaraju poteškoće s vremena na vreme. Međutim, čak i ako je barka bila neudobna, ona je bila jedino bezbedno mesto na zemlji u to vreme. Tako je isto danas sa crkvom. Srećan sam što mogu biti u crkvi, iako u njoj ima teških ljudi. Nadam se da si i ti srećan. Iz tog razloga pozivamo ljude da nam se pridruže.


Kada se voda potopa konačno povlačila, Noje je pustio iz barke gavrana i goluba. To je ilustracija tela i duha. Gavran se nikada nije vratio. Našao je mrtva tela ljudi i životinja i radovao se gozbi koja mu je bila priređena. Slično tome, oni koji žive po telu doživljavaju ovaj svet kao vrlo lepo mesto za uživanje. Međutim, golub se vratio vrlo brzo, a tako je isto sa onima koji žive po Duhu. Oni se nikada ne osećaju „kod kuće“ u svetu i uvek čeznu da budu u zajedništvu sa Božijim narodom u crkvi.


Nakon što je Noje izašao iz barke, prva stvar koju je učinio bila je da sagradi oltar Gospodu na kojem je prineo zahvalnu žrtvu (8:20). Stavljanje Boga na prvo mesto i prinošenje našeg obožavanja i zahvalnosti Njemu jeste dobar primer koji treba uvek da sledimo.


Međutim, Noje nije bio savršen čovek. Jednog dana se opio i ležao je go u svom šatoru. Njegov sin Ham ga je video i objavio je to svojoj braći. Pošto je Ham na taj način obeščastio svog oca, na njega je došlo prokletstvo. Sim i Jafet su prišli ocu okrenuti na suprotnu stranu i pokrili njegovu golotonju, i zato su bili blagosloveni. Ovde postoji važna poruka za nas. Ovo je prvo mesto u Pismu gde čitamo da je Bog kaznio sina i njegovo potomstvo pošto je obeščastio svog oca. Pred Bogom je veoma ozbiljna stvar kada ne poštujemo autoritet. Kada tražiš slabost u svom ocu ili Božijem čoveku, nemoj razotkrivati njegovu golotinju drugima, kao što je to učinio Ham, osim ako želiš i da na tebe dođe prokletstvo. Budi poput Sima i Jafeta i pokrij to. „Ljubav pokriva mnoštvo greha.“ (1.Pet.4:8, Priče 10:12). Noje je blagoslovio Sima i Jafeta blagoslovom zajedništva rekavši: „Neka Bog raširi Jafeta i neka živi u šatorima Simovim“ (9:27). Mi takođe moramo graditi zajedništvo sa onima koji žive zajedno i pokrivati grehe jedni drugih. Jedino takvi vernici mogu graditi crkvu Isusa Hrista.


 

 

 

arrow_rtl Prošla sedmična poruka - Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (1)

 

07-Jul2019.jpg Sedmične poruke - jul 2019

 

00-Sedmicne2019.jpg Sedmične poruke 2019Naslovna I Aktuelne vesti I Sedmična poruka I Propovedi I Knjige I Duhovne Pesme I O nama I Linkovi I Kontakt

 

Sedmična poruka