Naslovna > Sedmična poruka > 2019 > Jul 2019 > Vavilon (2)

Glavni meni

Štampa

Vavilon (2)

 

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Zatim rekoše: 'Hajde da sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do nebesa.

Stecimo time sebi ugled, da se ne bismo rasejali po zemlji'."

(1.Mojsijeva 11:4)
U Vavilonu može postojati veliko jedinstvo. Ovde kaže da je cela zemlja koristila isti jezik (11:1) – ne samo isti jezik u smislu sporazumevanja, nego isti jezik ljudske mudrosti, ljudske sposobnosti i ljudske slave. To je jezik ovoga sveta i nažalost to je i jezik mnogih „Hrišćanskih“ vođa. Međutim, Isus Hrist je bio razapet po slabosti i na Njemu nije bilo lepote koja bi privukla ljude (2.Kor.13:4, Isaija 53:2). On je bio sluga koji je svojim učenicima oprao noge. On nije bio generalni direktor, Počasni ili Papa. Nazivao je sebe običnim čovekom („sin čovečiji“) i nije posedovao neke titule. To su obeležja istinskog Božijeg sluge.


U Vavilonu kažu: „Hajde da sagradimo.“ Oni ne treba da se konsultuju sa Bogom u vezi tih stvari. Oni mogu sami da izgrade put do neba. Lažna religija ne zavisi bespomoćno od Boga za svoje potrebe. Oni se možda mole, jer sve religije imaju molitvu, ali to su besmislene molitve. Valovi proroci su se satima molili na Karmilskoj gori, ali ništa se nije dogodilo. Ilija se molio jedan minut i sišla je vatra sa neba! Neki se među nama možda hvale satima koje su proveli u molitvi. Provesti mnogo vremena u molitvi može biti dobro. Isus se takođe molio celu noć. Međutim, molitva ima vrednost jedino ako je izražaj naše bespomoćne zavisnosti od Boga za Njegovo vođstvo i pomoć. Vavilonci, međutim, ne traže Božiju volju, jer oni zavise od ljudske mudrosti. Lažna religija počinje čovekom, a ne Bogom. Njen moto je: „U početku čovek“, a ne, „U početku Bog“, (kao u 1:1). Lažna religija potiče od čoveka, funkcioniše ljudskom snagom i propagira se za slavu čoveka.


Biblija govori o gradnji drvetom, senom i slamom, ili zlatom, srebrom i dragim kamenjem (1.Kor.3:12). Šta znači graditi zlatom, srebrom i dragim kamenjem? Odgovor se nalazi u Rim.11:36, „Od Boga, kroz Boga i za Boga.“ Tako se gradi Jerusalim, istinska Božija Crkva. Suprotno tome je „Od čoveka, kroz čoveka i za čoveka.“ Tako se gradi Vavilon.


Vavilon se gradi ljudskim idejama. Danas mnoge hrišćanske organizacije rade svoj posao koristeći ljudske ideje, a ne Božije. Oni radije koriste principe multinacionalnih kompanija i velikih poslovnih korporacija, nego učenja apostola. Oni vode svoje organizacije kao poslovna preduzeća, a ne kao crkve koje su apostoli izgradili. Zašto Isus nije dao svoje Evanđelje agenciji za reklamiranje? Zar ne bi oni napravili bolji posao od dvanaest apostola? Međutim, to bi bila čovečija metoda. Božije metode su drugačije.


Vrlo mali broj ljudi poznaje Božije metode, zato što mali broj ljudi poznaje Boga. Čovek je religiozno stvorenje i radije bi imao religiju, nego Boga. Živeti sa Bogom jeste neudobno. Živeti sa religijom je udobno. Ne možeš živeti sa Bogom i biti veliki čovek u svetu, ali možeš imati „hrišćansku religiju“ i još uvek biti veliki čovek. Ljudi ne žele Boga. Čak i većina vernika bi radije imala hrišćanstvo nego sâmog Boga. Oni ne žele jaram Isusa Hrista na svom vratu.


Vavilon se gradi ljudskom snagom. Nije mu potrebno pomazanje Svetog Duha i natprirodni darovi koje Bog daje. Posao se može uraditi prirodnim darovima, dobrom muzikom i elektronskim uređajima. Nije ni čudno da je naše delo za Boga tako slabog kvaliteta! Mi ne poznajemo silu koju su rani apostoli poznavali. Krštenje Svetim Duhom koje mnogi ljudi danas ispovedaju da su doživeli, presvedočen sam da je falsifikovano krštenje njihove ljudske duše – psihičko iskustvo koje ih zadovoljava, ali koje je daleko od onoga što su apostoli primili na dan Pentakosta. Danas je malo ljudi koji su iskusili istinsko pomazanje Svetog Duha koje je došlo na Isusa i apostole. Podstičem vas da tražite istinsko ispunjenje silom koje je Isus obećao apostolima pre nego što se vazneo na nebo. Jedino tako možemo zaista služiti Bogu. Zašto kažem da mnogo toga što ide danas u ime Svetog Duha jeste falsifikat? Zato što je Isus rekao da ćemo moći da prepoznamo lažne proroke po njihovim rodovima. Ljubav prema novcu je veoma očigledna kod većine onih koji ispovedaju da su kršteni Svetim Duhom! Takav rod sigurno nije od Boga, jer Duh Sveti nije srebroljubac. Ti ljudi vole silu, poziciju i čast od ljudi. To nisu rodovi Svetog Duha. Iz tih razloga, ta njihova „sila“ mora dolaziti iz nekog drugog izvora, od nekog drugog duha.


Vavilon se gradi za ljudsku slavu. „Da steknemo sebi ime“ čitamo u 11:4. Mnogo godina kasnije čitamo o Navuhodonosoru u Danilu 4:30 kako je nadgledao grad Vavilon koji je sazidao. Čuo sam da je taj grad sagrađen kao kvadrat, po 25km širine i dužine, zidovi su bili širine oko 26.5m i visine oko 106m. Imao je prekrasnu viseću baštu koja je bila jedna od velikih svetskih čuda. Navuhodonosor je rekao: „Nije li to Vavilon veliki koji sam sagradio snagom svoje moći za moju slavu?“ On je bio izgrađen od strane čoveka, kroz čoveka i za čoveka. Navuhodonosor je živeo približno 2000 godina nakon izgradnje Vavilnske kule, ali je posedovao isti taj duh. 2500 godina nakon Navuhodonosora vidimo da taj isti duh vlada u današnjem hrišćanstvu. To je Vavilon – od čoveka, kroz čoveka i za čoveka, i on je sušta suprotnost Jerusalimu.


Čitamo u 11:5 da je „Gospod sišao sa neba da vidi šta je čovek izgradio.“ Sećajte se da će Gospod doći da ispita sve što mi gradimo. On neće doći da ispita veličinu naše crkve ili organizacije, nego motive kojim smo ih gradili. Za čiju slavu je izgrađeno? Ako je ispitivao veličinu Vavilonske kule, bila je zaista impresivna, ali Bog je sišao tražeći nešto drugo u to vreme. Danas takođe silazi da traži nešto drugo.


 

arrow_rtl Prošla sedmična poruka - Vavilon (1)

 

07-Jul2019.jpg Sedmične poruke - jul 2019

 

00-Sedmicne2019.jpg Sedmične poruke 2019Naslovna I Aktuelne vesti I Sedmična poruka I Propovedi I Knjige I Duhovne Pesme I O nama I Linkovi I Kontakt

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (2)

 

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Noje je bio čovek pravedan,

besprekoran među ljudima svoga naraštaja,

i živeo je čineći ono što je po Božijoj volji."

(1.Mojsijeva 6:9)
Bog je rekao Noju da sagradi barku i Noje je odmah počeo da je gradi. On nije pitao Boga ko će finansirati tu barku. Da je pitao, Bog bi mu odgovorio: „Ti treba da platiš, naravno.“


Da li si nekada čuo da Bog kaže da za Njegovo delo moraš da snosiš troškove iz svog džepa? Mnogi hrišćanski radnici osećaju da neko drugi treba da ih plaća za Božije delo koje rade! Međutim, Noje nije tako mislio. On je zarađivao za sebe i svoju porodicu i služio Gospodu. Trebao je da radi prekovremeno da bi zaradio novac koji mu je bio potreban za gradnju barke, ali on je to činio radosno. Bogu su i danas potrebni takvi ljudi. Ako će, kao što je Isus rekao, poslednji dani biti zli kao u Nojevo vreme, onda Bog treba mnogo „Noja“ u poslednjim danima – ljude koji poput apostola Pavla zarađuju za sebe i služe Gospodu.


Mora da su ljudi pitali Noja kako će životinje ući u barku. Noje je znao da je to Božiji posao, a ne njegov, i Bog je natprirodno doveo životinje u barku. Noje je radio samo svoj deo posla – gradio je barku. On je prepustio Bogu ostale stvari. Mi takođe treba da činimo samo ono što nam Bog kaže da činimo. Možemo prepustiti Bogu sve ostale nemoguće stvari.


Na kraju čitamo da je Bog zatvorio vrata (7:16). Bog je bio taj koji je zatvorio vrata barke, a ne Noje. Bog će takođe jednog dana zatvoriti vrata spasenja kada se navrši vreme za ulazak u Božije carstvo.


Barka je ilustracija Hrista i Njegovog tela, crkve. Sigurno je bilo neudobno živeti u barci, baš kao što može biti u crkvi! U crkvi treba da se uklapamo sa ljudima koji su drugačiji od nas, a mnogi od njih nam stvaraju poteškoće s vremena na vreme. Međutim, čak i ako je barka bila neudobna, ona je bila jedino bezbedno mesto na zemlji u to vreme. Tako je isto danas sa crkvom. Srećan sam što mogu biti u crkvi, iako u njoj ima teških ljudi. Nadam se da si i ti srećan. Iz tog razloga pozivamo ljude da nam se pridruže.


Kada se voda potopa konačno povlačila, Noje je pustio iz barke gavrana i goluba. To je ilustracija tela i duha. Gavran se nikada nije vratio. Našao je mrtva tela ljudi i životinja i radovao se gozbi koja mu je bila priređena. Slično tome, oni koji žive po telu doživljavaju ovaj svet kao vrlo lepo mesto za uživanje. Međutim, golub se vratio vrlo brzo, a tako je isto sa onima koji žive po Duhu. Oni se nikada ne osećaju „kod kuće“ u svetu i uvek čeznu da budu u zajedništvu sa Božijim narodom u crkvi.


Nakon što je Noje izašao iz barke, prva stvar koju je učinio bila je da sagradi oltar Gospodu na kojem je prineo zahvalnu žrtvu (8:20). Stavljanje Boga na prvo mesto i prinošenje našeg obožavanja i zahvalnosti Njemu jeste dobar primer koji treba uvek da sledimo.


Međutim, Noje nije bio savršen čovek. Jednog dana se opio i ležao je go u svom šatoru. Njegov sin Ham ga je video i objavio je to svojoj braći. Pošto je Ham na taj način obeščastio svog oca, na njega je došlo prokletstvo. Sim i Jafet su prišli ocu okrenuti na suprotnu stranu i pokrili njegovu golotonju, i zato su bili blagosloveni. Ovde postoji važna poruka za nas. Ovo je prvo mesto u Pismu gde čitamo da je Bog kaznio sina i njegovo potomstvo pošto je obeščastio svog oca. Pred Bogom je veoma ozbiljna stvar kada ne poštujemo autoritet. Kada tražiš slabost u svom ocu ili Božijem čoveku, nemoj razotkrivati njegovu golotinju drugima, kao što je to učinio Ham, osim ako želiš i da na tebe dođe prokletstvo. Budi poput Sima i Jafeta i pokrij to. „Ljubav pokriva mnoštvo greha.“(1.Pet.4:8, Priče 10:12). Noje je blagoslovio Sima i Jafeta blagoslovom zajedništva rekavši: „Neka Bog raširi Jafeta i neka živi u šatorima Simovim“(9:27). Mi takođe moramo graditi zajedništvo sa onima koji žive zajedno i pokrivati grehe jedni drugih. Jedino takvi vernici mogu graditi crkvu Isusa Hrista.


 

 

 

arrow_rtlProšla sedmična poruka - Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (1)

 

07-Jul2019.jpgSedmične poruke - jul 2019

 

00-Sedmicne2019.jpgSedmične poruke 2019NaslovnaIAktuelne vestiISedmična porukaIPropovediIKnjigeIDuhovne PesmeIO namaILinkoviI Kontakt

 

Sedmična poruka